La “Processó de la Verge de la Sagristia” de Pere Borrell torna a les escales de l'Ajuntament després de ser restaurat

30/10/2023
Ajuntament de Puigcerdà

La pintura presentava brutícia, repintades i l’oxidació del vernís distorsionava les tonalitats genuïnes de l’obra, les quals s’han recuperat

Avui ha tornat a l’escala noble de l’Ajuntament de Puigcerdà la “Processó de la Verge de la Sagristia”, una de les obres més icòniques i estimades del pintor local Pere Borrell del Caso.

Aquesta pintura a l’oli sobre tela de gran format forma part de la història de la nostra Vila no només pel gran artista de renom que hi ha al darrere, sinó per l’episodi que representa, el de la processó de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Sagristia.

La restauració de l’obra ha sigut duta a terme per les conservadores-restauradores Teresa Schreibweis i Núria Piqué als laboratoris del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ubicats a Valldoreix.

Al diagnosi inicial es va realitzar un examen organolèptic i un estudi tecnicocientífic tant de la tela de 281,5 x 282 cm com del bastidor i el marc que la fixen i de les tres capes que formen l’obra: la de preparació, la pictòrica i la de superfície.

Es va concloure que l’estat de conservació de la pintura era dolent, ja que presentava problemes de lectura a causa de la seva brutícia superficial generalitzada. Així mateix, les repintades tapaven la pintura original, la tela presentava estrips, cremades i bandes debilitades i l’oxidació del vernís distorsionava les tonalitats genuïnes de l’obra.

Finalment, entre altres moltes actuacions, s’han aplicat empelts de tela als forats, s’ha reforçat el suport amb fils pont i s’ha efectuat una neteja aquosa i una de química amb les quals s’ha pogut guanyar profunditat i recuperar la intensitat dels colors originals.

El pressupost que s’ha dedicat a aquesta actuació ha sigut de 14.350€ sense IVA. Aquest import ha estat subvencionat per la línia de Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Considerem que és fonamental valorar l’art, i encara més d’un autor local amb tant renom. Les portes de la Casa de la Vila sempre son obertes per venir a gaudir d’aquesta pintura ja restaurada.