OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLACETA JOSEP PLA DE PUIGCERDÀ

12/05/2021
Ajuntament de Puigcerdà
Avui s’ha signat l’acta de replanteig de la placeta Josep Pla de Puigcerdà, de manera que el dimarts 18 de maig ja es podran iniciar les obres, amb una durada de 2 mesos.
Els treballs, que tindran un cost de 82.408,90 € i seran finançats per l’Ajuntament de Puigcerdà, aniran a càrrec de l’empresa Ripoll Oliveras SL, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
Sota la placeta Josep Pla hi ha el Taller d’Arts Municipal, que pateix, des de fa anys, constants filtracions d’aigua provinents del mal estat de la impermeabilització de la coberta. Amb aquesta actuació es pretén garantir l’estanqueïtat de l’actual coberta, que és alhora la placeta Josep Pla.
Un cop retirat l’actual paviment, es col·locarà una manta impermeable, es replantejaran les pendents de la plaça, s’instal·laran nous desaigües, es refaran les escales i es posarà el nou paviment.
També està previst realitzar diferents treballs a l’interior del Taller d’Arts Municipal: ventilacions, construcció d’un fals sostre de guix laminat, actuacions de millora de l’aïllament dels murs perimetrals, renovació del paviment interior i tasques de pintura.