PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS CANIGÓ, LES PERERES, MONT CERDÀ I D’UN TRAM DEL CARRER NÚRIA DE PUIGCERDÀ

02/04/2023
Ajuntament de Puigcerdà
Durant mes de març s’han executat les obres de pavimentació dels carrers Canigó, Les Pereres, Mont Cerdà i d’un tram del carrer Núria de Puigcerdà.
Els treballs han consistit en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal.
Durant les properes setmanes finalitzaran alguns treballs pendents de refer vorades i aixecar tapes i embornals, així com la renovació del ferm del tram superior del carrer Mont Cerdà -on també s’ha d’aixecar un tram de vorera- i fins a la cruïlla amb l’avinguda del Segre.
La memòria valorada dels treballs, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, va ser aprovada durant l’any 2022, i l’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Neovia Vials Asfàltics S.L. el mes de novembre de l’any passat, per un import de 104.594,58€.