Recepció de l'obra de remodelació del carrer Oceja de Vilallobent,

30/05/2021
Ajuntament de Puigcerdà
Aquesta setmana s'ha fet la recepció de l'obra de remodelació del carrer Oceja de Vilallobent, de manera que l'actuació es dona per finalitzada.
Els treballs han suposat una inversió de 115.654,35 €, que ha estat finançada per l’Ajuntament de Puigcerdà.
Les obres han servit per renovar tot el paviment del vial i millorar el clavegueram, separant la xarxa d’aigües residuals de les aigües pluvials.