SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021

27/04/2021
Ajuntament de Puigcerdà

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert avui la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer 2021.

La presentació de sol·licituds, que va del 27 d’abril al 4 de juny de 2021 ambdós inclosos, s’ha de fer prioritàriament de forma telemàticament des de la mateixa pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
Pel que fa al lloguer màxim per demanar l’ajut, està limitat a 550,00 €/m per els habitatge a Girona i 500,00 €/m, a Lleida (renda + endarreriments de renda + IBIU + taxa escombraries + repercussions d’obres de millora). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i mobilitat reduïda, l’import màxim de lloguer mensual és de 900,00 € a tot el territori de Catalunya.
 
L’ajut màxim de la subvenció és de 200,00 €/m.
 
El pagament del lloguer cal que sigui per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o pagament a l’administrador de finques, com a mínim a partir del mes següent d’haver presentat la sol·licitud.
 
Per a més informació sobre aquesta línia d’ajudes, us podeu adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://agenciahabitatge.gencat.cat/
o a l'Oficina d'Habitatge de l'ajuntament de Puigcerdà https://www.puigcerda.cat/ca/serveis/habitatge/subvencions-pagament-lloguer-2021/