Organismes dependents o vinculats

Organismes dependents

Patronat de Turisme de Puigcerdà

Representants municipals:

 • Sr. Albert Piñeira Brosel (President nat)
 • Sra. Maria Carme Mas Comas (Vicepresidenta)
 • Sra. Marta Rufiandis Daniel.
 • Sra. Maria del Mar Quera Bofarull.
 • Sr. Domingo Mora Llumà
 • Sr. Àlex Rubio i Quintana

Objectius i competències:

 • Promoure la seva presència activa en el "Mercat Turístic", procurant la màxima coordinació possible entre els sectors interessats en el foment del turisme a tots nivells (municipal, comarcal, de temporada...)
 • Realitzar la propaganda que sigui necessària per a donar a conèixer l'oferta turística de Puigcerdà i la seva comarca
 • Ser un centre d'informació i animació turística
 • Contribuir a la defensa de tots els recursos naturals i dels valors sòcio-culturals de Puigcerdà i la seva comarca
 • Estudiar la problemàtica turística de Puigcerdà i comarca
 • Realitzar campanyes d'educació ciutadana sobre els aspectes sòcio-culturals del turisme
 • Procurar el desenvolupament i la realització pràctica del lema "turisme per a tots"
 • Elaborar, proposar i dur a terme totes aquelles actuacions que contribueixin a fomentar el turisme a Puigcerdà i la seva comarca.

Patronat del Museu Cerdà

Representants municipals:

 • Sr. Albert Piñeira Brosel (President nat)
 • Sr. Àlex Rubio i Quintana
 • Sr. Pere Valiente Navarro
 • Sr. Pere Tor Benazet
 • Sr. Domingo Mora Llumà

Objectius i competències:

 • L'Administració i l'organització del Patrimoni Museístic que li sigui confiat.
 • Procurar la coordinació de l'actualitat museística comarcal.
 • Desenvolupament dels treballs de documentació, recollida, classificació, conservació, restauració, catalogació, difusió i pedagogia.

  Altres organismes

  Pel fet de ser membres de l'equip de govern , els regidors tenen la responsabilitat de representar l'institució a diferents òrgans o entitats , de naturalesa local o supramunicipal:

  Consells Escolars:

  • Escola Alfons I: Laia Vila Montes
  • Escola Llums del Nord: Laia Vila Montes
  • Escola Vedruna: Laia Vila Montes
  • Institut Pere Borrell: Laia Vila Montes
  • Llar d'Infants Municipal: Laia Vila Montes
  • Escola Municipal de Música Issi Fabra: Laia Vila Montes
  • Conservatori de música dels Pirineus: Laia Vila Montes

  Comissió de Garanties d’admissió de primària i secundària del municipi: Laia Vila Montes

  Patronat de la Fundació Tallers de Cerdanya: Albert Piñeira Brosel, Laia Vila Montes.

  Comissió mixta ajuntament-Casino Ceretà: Albert Piñeira Brosel, Àlex Rubio i Quintana, Domingo Mora Llumà.

  Casal municipal d’avis: Mar Quera Bofarull.

  Patronat Comarcal de Turisme: Carme Mas Comas.

  Junta Local de seguretat: Albert Piñeira Brosel (president nat), Pere Valiente navarro

  Representat al Consell esportiu de la Cerdanya: Mar Quera Bofarull.

  Representant al Comitè de l’assemblea Local de Creu Roja: Laia Vila Montes.

  Junta de Pastures: Albert Piñeira Brosel, Marta Rufiandis Daniel.

  Representant a la Comissió administrativa Internacional del Canal de Puigcerdà: Albert Piñeira Brosel (president nat).

  Comissió paritària conveni col·lectiu: Albert Piñeira Brosel, Pere Tor Benazet, Domingo Mora Llumà, Pere Valiente navarro.

  Comitè de seguretat i salut: Albert Piñeira Brosel, Pere Tor Benazet, Domingo Mora Llumà, Mar Quera Bofarull.