Pla de govern

Centre de la Vila
Remodelació dels carrers de vianants del centre històric i comercial.


Reformar l’edifici de l’Ajuntament
Renovar les dependències, instal·lar un ascensor i aprofitar la planta altell.


Centre cívic i esportiu
Continuar les obres iniciades d’aquest nou equipament a la zona del Poliesportiu.


Equipaments culturals i patrimoni històric
Traslladar l’Arxiu a l’Antiga Acadèmia de l’estany, plantejar l’adquisició per l’Ajuntament de la part del teatre de l’edifici del Casino Ceretà, renovar l’equipament de la Biblioteca i els sistemes informàtics, adequar noves sales d’exposició permanent al Museu Cerdà i prosseguir amb la recuperació dels túnels subterranis.


Equipaments esportius
Continuar les obres de la pista de gel i substituir la tanca perimetral, nou gimnàs al Club Poliesportiu, renovar els vestuaris del camp de futbol del Puigcerdà i posar paviment de green set a una pista de tennis.


Zones verdes
Arranjament parc Schierbeck, executar 1a fase del parc del riu Querol (Colònia Simon), adequar zones verdes carrers Bulloses i Estació i crear un nou espai verd a la costa del Castell. Plantació de nou arbrat.


Nou model de neteja i recollida d’escombraries
Millorar el servei, nous contenidors de càrrega lateral, modificar horaris de recollida (de la matinada al vespre) i servei específic per al comerç i l’hostaleria amb bonificacions a la taxa.


Sostenibilitat
Col·locació de panells solars als equipaments públics i renovació de l’enllumenat més antic.


Urbanisme de detall
Millorar la imatge i el manteniment de l’espai públic. Seguirem invertint en els carrers, parcs infantils, voreres, mobiliari urbà, millora dels barris i creació d’itineraris adaptats. Ampliar la plantilla de la Brigada.


Funicular de l’Estació
Cobrir-lo o calefactar les vies perquè pugui funcionar quan neva.


Comunicacions i cablejat
Completar el desplegament de la fibra òptica i supressió progressiva del cablejat aeri.


Pobles
Impulsar un pla de millora dels carrers i l’espai públic d’Age, Vilallobent i Ventajola. Autonomia pressupostària i de gestió per Age i Vilallobent.


Desenvolupament urbanístic
Sectors urbanístics de la Pedregosa, la Vinyola i el Pla d’Arenes.


Col·laborar amb la societat civil
Suport a les entitats esportives, culturals, educatives, lúdiques, cíviques, socials, de nouvinguts, de voluntariat, empresarials i de comerciants. Posar a disposició de les associacions espais i locals.


Turisme i comerç
Política ambiciosa de promoció, desestacionalització del turisme i activitats durant tot l’any.


Ensenyament
Invertir en les instal·lacions dels centres escolars i el seu equipament tecnològic. Incrementar els ajuts de Setmana Blanca, llibres de text i alumnes amb necessitats especials i mantenir els de Llar d’Infants i piscina. Estudiar la implantació de nous cicles formatius. Incrementar els recursos per a l’educació especial i els centres d’ensenyament artístic i musical. Remodelar el Taller d’Arts i impermeabilitzar la plaça del damunt.


Joventut
Ampliar els serveis i dependències de l’Oficina Jove i oferir alternatives d’oci nocturn per als joves.

 

Salut
Continuar les inversions a l’edifici de l’antic hospital. Donar un nou impuls a l’Hospital Cerdanya per seguir garantint la qualitat assistencial i el benestar de tots els professionals.


Residència Geriàtrica
Ampliar les places públiques de Residència i de centre de dia. Obres d’adequació de la Unitat Psicogeriàtrica, l’hospital/centre de dia, els espais comuns i la substitució de llits.


Gent gran
Envelliment actiu (activitats formatives, esportives i lúdiques per a la gent gran) i vetllar per totes les necessitats de la gent gran.


Igualtat d’oportunitats i inclusió
Augmentar el nombre d’habitatges de lloguer social, mantenir el programa d’ajuts a les famílies amb dificultats i col·laborar en els projectes d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Cedir un nou pis a la Fundació Adis i habilitar un segon habitatge per a emergències socials.


Persones nouvingudes
Treballar per la plena integració i la igualtat. Constituir la Taula de treball d’immigració.


Mobilitat i aparcaments
Ampliar el pàrquing del Museu i dotar-lo d’un sistema de control horari per assegurar la rotació, garantir els preus baixos de la zona blava i desenvolupar una aplicació mòbil de pagament, modernitzar instal·lacions i maquinària del pàrquing d’Escoles Pies, crear noves bosses d’aparcament, mantenir el servei de taxi-bus i instal·lar marquesines a les parades de bus i transport escolar.


Seguretat
Finalitzar el trasllat a les noves dependències de la Policia Local i incrementar la dotació de plantilla. Càmeres de seguretat a la via pública. Destinar recursos per als Bombers i Protecció Civil.


Agricultura i ramaderia
Seguir vetllant pel canal internacional i les séquies, la muntanya comunal, els camins rurals i les fires de bestiar. Traslladar les oficines del Departament d’Agricultura a l’antic edifici del CAT.


Antic Escorxador
Condicionament de l’edifici com a magatzem per a la Brigada i nau per als carrossaires.


Continuar la gestió econòmica eficient
Finances sanejades, equilibri pressupostari, tancament dels exercicis en superàvit, reducció de l’endeutament i pagar puntualment als proveïdors. Contenció fiscal en els impostos, taxes i preus públics.


Serveis administratius
Estabilitzar la plantilla i cobrir les vacants de personal. Mantenir uns bons indicadors en matèria de transparència, bon govern i administració electrònica.


Demandes a d’altres administracions
A la Generalitat, la recuperació de les beques per a estudiants universitaris de l’Alt Pirineu i l’impuls de la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona. I a RENFE i a Adif, la cessió de terrenys per a l’estació d’autobusos i la millora de la línia de tren.