Funcions i serveis

Les funcions que el Museu Cerdà acompleix en l’actualitat –a l’espera, també, de poder exposar les seves col·leccions de forma permanent– són les següents:

La classificació, documentació i informatització de les col·leccions existents, així com de les noves aportacions que es fan permanentment al seu fons.La recerca i adquisició de nous materials, bé mitjançant la compra, bé per altres mitjans (donació, dipòsit, llegat...).

El muntatge d’activitats pròpies o bé en col·laboració amb altres entitats o departaments municipals, de caire permanent i anual, com els diferents concursos fotogràfics, el de cartells de la Festa de l’Estany o el de Pintura ràpida, les Trobades Micològiques, la Festa del Patrimoni o els cursos de restauració.

L’acolliment d’exposicions temporals i/o itinerants temàtiques –en ocasions, amb adaptacions pròpies-– o d’autor i el muntatge d’algunes de pròpies o en col·laboració amb el GRC (Grup de Recerca de Cerdanya) –Sales d’exposició temporal –.

La difusió patrimonial a través d’articles a la premsa gratuïta, programes radiofònics, etc. i el muntatge d’alguns tallers pedagògics i xerrades pels escolars (arqueologia, història, flora i fauna, micologia...), en col·laboració amb el GRC (Grup de Recerca de Cerdanya).

Tasques de consolidació i restauració de les peces del Museu per part de professionals.

Foment de la recerca i aplicació de la mateixa, a través del Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (amb l’ IEC), amb la Fundació Catalana per a la Recerca, les Universitats de Barcelona i Autònoma de Bellaterra o diverses associacions pel que fa la micologia. Hem gaudit d’ajuts relacionats atorgats pel CPCPTC/IPEC i per l’AGAUR.

Vetlla, protecció i assessorament sobre el Patrimoni cerdà, així com col·laboració en l’edició de publicacions relacionades amb aquest.

Acollida i coordinació dels diversos actes programats per entitats i associacions comarcals o foranes (conferències, cursos, jornades, concerts, audicions de música, teatre, casaments civils...) que es realitzen al Museu –Sala de Convencions-auditori.

En l’aspecte transfronterer es treballa regularment amb diverses entitats i institucions del costat francès, i en aquest sentit hom ha gaudit de dos ajuts europeus (programes Interreg IIA III)conjuntament amb el Musée de Cerdagne (Ste. Léocadie/Santa Llocaia, Cerdanya).

 

Acolliment de convencions i jornades .
Condicions sala de convencions.

Auditori

Exposicions temporals

Activitats anuals

Expoconcurs fotogràfic d’Autors de Cerdanya ,Exposició Imatges de Puigcerdà ,Concurs de cartells de la ,Festa de l’Estany ,Concurs de Pintura Ràpida Vila de Puigcerdà ,Trobades Micològiques (primavera i tardor). Concurs de fotografia, Curs de restauració

Atenció al públic i als investigadors

Promoció de la recerca

Projectes (Universitats, Grup de Recerca de Cerdanya), Publicacions (Institut d’Estudis Ceretans, Universitats...Congressos i jornades (IECeretans, GRC...)

Coorganització d'activitats

Exposicions temporals, Conferències i congressos, Tallers i cursos.

 

Fons de material

Materials. Hom disposa de col·leccions d’objectes, en propietat o en dipòsit, de temàtica diversa:
Medi natural –geologia, paleontologia, fauna, etc.–

Arqueologia i història
Etnologia –estris agrícoles i ramaders, eines d’oficis, equipaments d’esports d’hivern...–
Art –pintura, escultura, mobiliari–

Altres
Gaudim d’uns fons bibliogràfic de més de 1000 volums relacionat amb els diversos temes del Museu i la Cerdanya, d’un de postals antigues i de fotografies “patrimonials” –a part del de les col·leccions d’objectes del centre–, de cartells, així com un petit fons audiovisual (enregistraments d’entrevistes en cinta, vídeos en suport CD/DVD...).