Sales i Espais

SALA DE CONVENCIONS

És l’antiga església del convent de clausura. Es tracta d’una sala destinada a diversos actes de caire professional, formatiu, lúdic i altres com jornades de treball, conferències, congressos, cursos de formació, audicions i concerts, i fins i tot casaments civils. La seva capacitat és de 129 places (butaques fixes, algunes amb recolzador de braç). Està equipada amb un projector i una pantalla d’uns 5 x 3 m, que permet utilitzar diversos formats audiovisuals (DVD, programes multimèdia, etc.), així com una taula presidencial i sistema de megafonia.

SALA D'AUDIOVISUALS (Sala del Cor)

És l’antic cor de l’església i sala destinada a projectar l’audiovisual d’entrada en el projecte del Museu. Actualment, s’empra com a sala per fer cursos, reunions, etc. Cal destacar el seu vitrall, restaurat fa poc anys, així com tres pintures a l’oli de l’artista Juli Borrell Pla. La seva superfície és de 52 m²

SALA D'EXPOSICIÓ TEMPORAL

Es tracta d'un espai que antigament era una ­antigues galeries del convent al primer pis de l'edifici i que avui es destina a acollir, bàsicament, les exposicions temporals (itinerants o regulars), però també altre tipus d'activitats puntuals. La sala té 120 m² i 36,2 m linials. A la mateixa planta existeix una segona sala de 35,8 m lineals i que actualment es la zona de magatzem del Museu.

RECEPCIÓ I ADMINISTRACIÓ

La recepció és el primer espai d’acolliment al públic. En el projecte assumeix funcions informatives, de cobrament d’entrada i de venda. L’administració i direcció és l’espai actual on i des d’ on es gestiona l’equipament, es fan reserves d’espais, es presta l’atenció el públic, etc. L’equip de recursos humans el componen un/a director/a i un/a vigilant–administratiu/va.