Queixes i suggeriments


Per a tramitar una queixa o suggeriment només cal clicar el botó "formulari" i seguir les instruccions.


Resum de l'estat de tramitació de les queixes i suggeriments rebuts l'any 2022