Entitats esportives

CLUB ATLETISME PUIGCERDÀ

atletismepuigcerda@hotmail.com

FACEBOOK


GREC Club Excursionista de Cerdanya

Adreça C/Higini Rivera, 4, Baixos, Museu Cerdà.
Atenció al Públic: Dijous de 19:30 a 20:30
Whatsapp: 660658990

Correu: greccerdanya@gmail.com

Blog: http://greccerdanya.blogspot.com/

Web: www.greccerdanya.cat (en construcció)

instagram: https://www.instagram.com/greccerdanya/

facebook: https://www.facebook.com/grec.cerdanya


CLUB BÀSQUET LLÍVIA - PUIGCERDÀ

cbllivia@hotmail.com

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
CLUB KARATE LLÍVIA - PUIGCERDÀ

karatelliviapuigcerda@gmail.com

WEB


AEE ESCOLAR VEDRUNA PUIGCERDÀ

aeevedrunap@gmail.com

FACEBOOK

INSTAGRAMCLUB ESPORTIU PATINATGE ARTÍSTIC PUIGCERDÀ

patinatgeartisticpuigcerda@gmail.com

FACEBOOK

INSTAGRAM
CLUB D'ARQUERS DE CERDANYA

arquercerdanya@gmail.com

FACEBOOK


SOCIETAT DE CAÇA LA CERDANYA, PUIGCERDÀ

S.C.C.P  NIF  G-17.375.619    

Àrea Privada de Caça G-10.054

Apartat de correus Núm. 130  

Tlf. 659.971.468

toni21cristina@hotmail.com