Subvencions del Bo Lloguer Jove - Ajut al lloguer per a joves de 18 a 35 anys

Presentació de sol·licituds: del dia 08/06/2022 a les 9,00 h fins el 17/06/2022 a les 17,00 h.

Informació al web d’Habitatge habitatge.gencat.cat

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-bo-de-lloguer-jove/

Es tractarà d’una convocatòria sense concurrència competitiva, les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins l’esgotament del pressupost disponible.

IMPORT LÍMITS DE LLOGUER

  1. Per habitatge o preu de cessió d’ús demarcació de Girona 650,00 €/m. Demarcació de Lleida 600,00 €/m.
  1. Per habitació demarcació de Girona 350,00 €/m. Demarcació de Lleida 300,00 €/m.

Documentació obligatòria per presentar juntament amb la sol·licitud:

  • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús

Tingueu a mà la referencia cadastral de l’habitatge perquè us caldrà per omplir la sol·licitud.

Si el contracte d’habitació l’ha fet el llogater, cal també l’autorització de la propietat.

  • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2022 (s’ha d’estar al corrent de pagament)

El pagament del lloguer s’ha de fer per transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de finques, ingrés en compte o bizum. No s’accepta rebuts manuals

En tots els casos ha de quedar clar: qui paga, qui cobra, import del lloguer, concepte, mes que es paga i compte bancari del propietari/a (si és el cas)

  • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari. (us l’adjunto, ojo! 2 fulls)
  • Declaració responsable d’ingressos (només per a joves que han començat a treballar l’any 2021 i/o 2022)
  • Joves que hagin començat a treballar durant el 2021, certificat d’imputacions 2021 emès per l’AEAT o declaració renda 2021 o certificat d’ingressos i retencions 2021 de totes  la/les empresa/es on s’ha treballat durant el 2021
  • Joves que hagin començat a treballar durant el 2022, contracte de feina i totes les nòmines de 2022

Tot en format PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic  habitatge@puigcerda.cat


Enllaços d'interès


Documentació relacionada


Signatura electrònica:

En cas de no tenir cap signatura electrònica compatible amb la presentació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya, es recomana l’Idecatmòbil per la seva senzilla i us podeu donar d’alta per internet:

 

Com donar-se d’alta a l’Idecatmòbil

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.

b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores : a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya

Cal demanar cita prèvia al 972 880 279 - 972880311 // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.

c/ També podeu demanar cita prèvia a les oficines tramitadores en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.