Subvencions del Bo Lloguer Jove - Ajut al lloguer per a joves de 18 a 35 anys

Publicació de les bases: podeu consultar-les (Resolució DSO/1422/2022, d’11 de maig) https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Convocatòria : PROPERS DIES

Es tractarà d’una convocatòria sense concurrència competitiva, això significa que es resoldran els expedients d’ajut per ordre estricte de registre d’entrada sempre que hi hagi la documentació necessària aportada o a partir de la data en que hi consti la documentació necessària per tant, seria bo que tinguéssiu la documentació preparada per fer la sol·licitud.

Documentació obligatòria per presentar juntament amb la sol·licitud:

  • DNI o NIE
  • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús
  • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2022
  • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari.

*ja es pot imprimir a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Tot en format PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)

Per presentar la sol·licitud per internet cal tenir signatura electrònica, podeu avançar i donar-vos d’alta a l’Idecatmòbil https://idcatmobil.seu.cat/  .

Tingueu a mà la referencia cadastral de l’habitatge que us caldrà per omplir la sol·licitud que caldrà fer a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya https://habitatge.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/?tema=74a785a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

El pagament del lloguer s’ha de fer per transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de finques, ingrés en compte o bizum, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora, identificació de la persona beneficiària i mensualitat corresponent. (es recomana les opcions de transferència bancària i rebut domiciliat)

A la página web de l’Agència de l’Habitatge s’han publicat un recull de preguntes freqüents que us poden resoldre molts dubtes https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/bo-jove-de-lloguer/

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic  habitatge@puigcerda.cat


Signatura electrònica:

En cas de no tenir cap signatura electrònica compatible amb la presentació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya, es recomana l’Idecatmòbil per la seva senzilla i us podeu donar d’alta per internet:

 

Com donar-se d’alta a l’Idecatmòbil

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.

b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores : a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya

Cal demanar cita prèvia al 972 880 279 - 972880311 // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.

c/ També podeu demanar cita prèvia a les oficines tramitadores en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.

Us adjuntem vídeo tutorial