SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER 2021

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria d’ajuts al lloguer: subvencions per al pagament del lloguer 2021

Presentació de sol·licituds del 27 d’abril al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos.

La presentació de la sol·licitud, prioritàriament, cal que sigui telemàticament des de la mateixa pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya inclús, si es pot, l’aportació de documentació, seguint els passos que s’especifiquen. (trobareu un enllaç directe al final)

Us adjuntem un vídeo tutorial de com fer la presentació telemàtica i adjuntar documentació. Prèviament us cal signatura electrònica que us expliquem tot seguit.

Signatura electrònica:

En cas de no tenir cap signatura electrònica compatible amb la presentació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya, es recomana l’Idecatmòbil per la seva senzilla i us podeu donar d’alta per internet:

 

Com donar-se d’alta a l’Idecatmòbil

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.

b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores : a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya

Cal demanar cita prèvia al 972 880 279 - 972880311 // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.

c/ També podeu demanar cita prèvia a les oficines tramitadores en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.

Us adjuntem vídeo tutorial

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà com sempre donarà servei a totes les sol·licituds de la comarca de Cerdanya i està a la vostra disposició amb el suport següent:

  • Preferiblement, fer consultes per correu electrònic a : habitatge@puigcerda.cat, pgalindo@puigcerda.cat
  • Atenció telefònica al 972 880 650
  • Atenció presencial només amb cita prèvia, una vegada es rebi la sol·licitud que ens traslladarà l’Agència.
  • Atenció presencial només amb cita prèvia, per presentar sol·licituds en els casos acreditats que cap persona de la unitat familiar té capacitat per fer-ho telemàticament.

 

Requisits rellevants de les Subvencions per al pagament del lloguer

  1. Pel que fa al lloguer màxim per demanar l’ajut està limitat a 550,00 €/m per els habitatge a Girona i 500,00 €/m, a Lleida (renda + endarreriments de renda + IBIU + taxa escombraries + repercussions d’obres de millora). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i mobilitat reduïda, l’import màxim de lloguer mensual és de 900,00 € a tot el territori de Catalunya. I l’ajut màxim serà de 200,00 €/m.
  2. El pagament del lloguer cal que sigui per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o pagament a l’administrador de finques, com a mínim a partir del mes següent d’haver presentat la sol·licitud.

Als rebuts hi ha de constar:

a/ identificació de la persona pagadora

b/ identificació de la persona beneficiària del pagament

c/ conceptes i mensualitat que es paga

d/ en cas de pagaments per entitats bancaries: cal que constin els números de compte bancaris complets amb els 20 dígits

e/ en cas de pagament a l’administrador de finques: cal que el rebut estigui segellat i signat per l’administrador.

 

(Recordeu: el pagament d’ingrés en compte no és el més aconsellable, ja que normalment, perquè surtin tots els conceptes requerits cal anar a finestreta. Si es fa pel caixer automàtic  no solen sortir totes les dades necessàries i no es podran donar per correctes, així com el fet que al ser paper tèrmic s’esborren les dades i/o no es poden digitalitzar correctament per ser llegibles.)

 

Trobareu tota la informació a la pàgina web de l’AHC.

Es recomana llegir l’apartat de preguntes freqüents que clarifiquen dubtes i on presentar sol·licitud :