Pla local de joventut

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2023

Per tal d’obtenir una aproximació qualitativa de la població jove de Puigcerdà ens hem ajudat de les dades recollides a través de la participació de tècnics, agents i ciutadania sobre el col·lectiu jove.


A nivell tècnic s’estan realitzant diferents reunions i entrevistes, específicament pel Pla Local, per recollir l’opinió dels agents que treballen i/o estan relacionats amb aquest col·lectiu a nivell municipal. Enguany amb la dificultat afegida de les mesures restrictives relacionades amb la pandèmia del COVID-19, el procés participatiu s’ha basat en mètodes telemàtics.


S’ha realitzar durant els mesos de Juny, Juliol i Agost una enquesta participativa en la que es qüestionaven els diferents àmbits referents amb la Joventut com poden ser el Treball, l’Habitatge, la Salut, l’Educació, els Serveis de Joventut, etc.


Des de l’Àrea de Joventut s’ha realitzat una difusió exhaustiva per a poder arribar al màxim de joves possibles.


També s’ha fet arribar als equips directius dels Instituts de la Comarca.
Per altra banda des de l’Àrea s’ha realitzat una fitxa participativa que s’ha facilitat a diferents Associacions i Entitats del Municipi on es podia fer reflexió sobre els diferents especificats anteriorment.


Les fitxes participatives segueixen penjades a la web per tal de que tot aquell que vulgui participar en l’elaboració del Pla Local pugui fer-ho.


La intenció d’aquest procés participatiu es que els i les joves del municipi participin el màxim possible d’aquest Pla, ja que no concebem l’elaboració d’aquest sense la màxima participació dels i les joves.

RESULTATS DE L'ENQUESTA DEL PROCÈS PARTICIPATIU DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2023