Animals

Les teves mascotes

Atès que persisteix el problema de les defecacions dels animals de companyia a la via pública, us informen:

L’acompanyant de l’animal ha de netejar la via pública que quedi afectada per les defecacions del seu animal mitjançant les bosses recollidores que trobareu als dispensadors públics, o bé les vostres pròpies. De no fer-ho, us recordem que l’ordenança municipal de la tinença i conducció d’animals a la via pública preveu sancions per import de 150 a 300€ (BOP núm. 52 de 17/03/2003)

Estem segurs que tots volem aconseguir una imatge neta de la nostra vila, on caminar i passejar sigui agradable per a tothom.

Cens d’animals domèstics de companyia
Les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat, estan obligats a fer la seva inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

En el Registre també es pot inscriure qualsevol altre tipus d'animal, encara que no és obligatori.

És important inscriure l'animal perquè:

  • En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.
  • La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
  • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats.

En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donar-los d'alta al cens cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris.

Els gossos considerats potencialment perillosos també cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Tràmits relacionats:

Sol·licitud de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

Sol·licitud d'alta, baixa, o modificació de dades en el registre d'animals