Residus

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es vol desprendre. Cal plantejar-se quines opcions es tenen i quina és la òptima.

En ordre de prioritats: Reduir, Reutilitzar,  Reciclar

Reciclatge

Per tal de poder reciclar adequadament, per una banda disposem dels contenidors situats a la via pública i la recollida de residus voluminosos. Per altra banda també es disposa del servei de deixalleria:

A Puigcerdà separem les deixalles municipals en 5 grups diferents:

  • Paper i cartró (contenidor blau)
  • Envasos (contenidor groc)
  • Vidre (contenidor verd)
  • Matèria orgànica (contenidor marró)
  • Rebuig (contenidor verd)

Amb l’objectiu de reduir la quantitat de residus que van a parar a l’abocador.

Cal parar especial atenció amb l’orgànica: fer el reciclatge malament suposa una despesa molt important per al ciutadà, ja que es penalitzen les tones que es lliuren en males condicions. Cadascú des de la nostra llar hem de procurar fer una orgànica el més correcte possible, evitant tot tipus d’impropis.

 

RESIDU, ON VAS? ♻️ ♻️


Recollida de residus voluminosos


Els mobles i trastos vells s'han de deixar els dilluns i els dijous al vespre, i es passaran a recollir els dimarts i els divendres pel matí.


Deixalleria comarcal

- Horari:

Dilluns i diumenge: TANCAT

De dimarts a dissabte: 9:00h - 13:00h i 15:00h - 19:00h

- Adreça:

Polígon Industrial de Puigcerdà, sector de l’Estació (al costat de la ITV).

- Què podem dur?