Avisos i afectacions

10 de setembre de 2021

A partir de les 20:00 estarà prohibit estacionar a la part final del carrer Pompeu Fabra. (Zona més propera a l’Avinguda Shcierbeck).

 

11 de setembre de 2021

Carrer afectat Motiu Hora

Avinguda Schierbeck (De Jacint Verdaguer a la Plaça Europa)

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 21:00h

Carrer Jacint Verdaguer

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 21:00h

Ronda Joan Margall

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 21:00h

Carrer Pompeu Fabra

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 21:00h

 

12 de setembre de 2021

Carrer afectat Motiu Hora

Avinguda Schierbeck (De Jacint Verdaguer a la Plaça Europa)

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 15:00h

Carrer Jacint Verdaguer

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 15:00h

Ronda Joan Margall

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 15:00h

Carrer Pompeu Fabra

5a edició de la Ceretana de 6.00h a 15:00h