Policia Local

Contribuïm a la millora de la qualitat de vida i el benestar social del municipi de Puigcerdà. Treballem per una convivència cívica, per defensar els drets i la seguretat de les persones.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

 • Seguretat ciutadana i ordre públic
 • Policia administrativa i de medi ambient
 • Policia de proximitat
 • Policia de trànsit, preventius d’alcoholèmia i controls de documentació
 • Educació viària
 • Compliment de les Ordenances Municipals
 • Gestió de vehicles abandonats
 • Objectes perduts
 • Control de mobiliari urbà i senyalització
 • Presència policial en les cruïlles escolars
 • Vigilància i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics
 • Ocupacions de via pública
 • Tancaments de carrers
 • Mercat dels diumenges, festes i fires

 

SERVEIS MÉS FREQÜENTS EN QUE LA POLICIA LOCAL ET POT AJUDAR

 • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública per obres amb contenidors, tanques,  maquinària, etc...
 • Sol·licitud  gual permanent per a la entrada i sortida de vehicles.
 • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública per a terrasses de bar i similars.
 • Plec de descàrrec.
 • Targe rellotge.
 • Fira de Novembre.
 • Mercat.
 • Llicències de gossos.
 • Objectes perduts.
 • Retirada de vehicle de la via pública.
 • Vehicles abandonats.
 • Recollida de placa de gual.
 • Violència masclista i domèstica.
 • Convivència Ciutadana.
 • Robatoris.
 • Mobiliari urbà io senyalització