Sol·licitud d'ús d'un local de titularitat municipal

Locals d'Age i Vilallobent i Sala de Convencions del Museu Cerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà cedeix l’ús dels locals socials d’Age i Vilallobent, així com la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà per a la realització d’activitats de caràcter públic o privat.

IMPORTANT:

La sol·licitud s'ha de fer, com a mínim, amb 15 dies d'antelació respecte de la data que se'n vulgui fer ús. Les sol·licituds que s'hagin tramitat després d'aquests 15 dies d'antelació no seran acceptades de forma favorable.

Abans de tramitar la sol·licitud, cal trucar a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús (972 88 06 50 - ext.134).

Cal tenir en compte que l'hora màxima d'ús dels locals és la mitjanit i que segons l’article 35 de l’ordenança municipal de soroll i vibracions de l’Ajuntament de Puigcerdà publicada al BOP de Girona núm. 165 del 16 de desembre de 1997, prohibeix a l’interior d’edificis qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè, en especial des de les 23h a les 8h i que superi els valors guia d’emissió que s’estableixen a l’article 9 de la mateixa ordenança. 

PREUS:

L’Ordenança Fiscal núm. 17 “Preu públic pel lloguer de sales de titularitat municipal”, publicada al BOP núm. 214 del 8 de novembre de 2019, estableix els següents preus de lloguer i fiança per als locals municipals de Puigcerdà

Podeu consultar l'ordenança fiscal AQUÍ: 

Local d’Age

Ús fins a 6 hores - 75 €

Ús fins a 12 hores - 150 €

Fiança - 300 €

Local de Vilallobent

Ús fins a 6 hores - 150 €

Ús fins a 12 hores - 300 €

Fiança - 600 €

Sala de convencions i audiovisuals del Museu Cerdà de Puigcerdà

1 dia - 200 €

½ dia - 100 €

Fiança - 400 €

BONIFICACIONS:

Segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17,  al pagament de l’import del preu públic s’estableixen les bonificacions generals següents:

  1. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi. Bonificació del 100%.
  2. Si el sol·licitant és una entitat, associació o persona física sense ànim de lucre, per a l’organització d’actes de caràcter social, cultural, divulgatiu o d’interès local, excepte si realitza activitats obertes al públic amb cobrament d’entrada o quota. Bonificació del 100%.
  3. En el cas del Local d’Age: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli d’Age. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.
  4. En el cas del Local de Vilallobent: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli de Vilallobent. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.

Teatre Municipal del Casino Ceretà, Sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya i Sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal

  • Per a l’ús del Teatre municipal del Casino Ceretà cal contactar primer amb l’Àrea de cultura a cultura@puigcerda.cat. o al telèfon 972 88 06 50 ext.134 per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.

 

  • Per a la Sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya cal contactar primer amb la biblioteca al telèfon 972 88 03 04 per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.

 

  • Per a la Sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal cal contactar primer amb l'Arxiu al telèfon 972 88 23 67 o al mail accerdanya.cultura@gencat.cat per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.