Sol·licitud d'ús d'un local de titularitat municipal


Locals d'Age i Vilallobent i Sala de Convencions del Museu Cerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà cedeix l’ús dels locals socials d’Age i Vilallobent així com la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà per a la realització d’activitats de caràcter públic o privat.

IMPORTANT:

Abans de tramitar la sol·licitud, cal trucar a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús. (972 88 06 50 - ext.138).

Cal tenir en compte que l'hora màxima d'ús dels locals és la mitja nit i que segons l’article 35 de l’ordenança municipal de soroll i vibracions de l’Ajuntament de Puigcerdà publicada al BOP de Girona núm. 165 del 16 de desembre de 1997, prohibeix a l’interior d’edificis qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè, en especial des de les 23h a les 8h i que superi els valors guia d’emissió que s’estableixen a l’article 9 de la mateixa ordenança. 

PREUS:

L’Ordenança fiscal núm 17 “Preu públic pel lloguer de sales de titularitat municipal” publicada al BOP núm. 214 del 8 de novembre de 2019 estableix els següents preus de lloguer i fiança per als locals municipals de Puigcerdà. 

Podeu consultar l'ordenança fiscal AQUI: 

Local d’Age

Ús fins a 6 hores - 75 €

Ús fins a 12 hores - 150 €

Fiança - 300 €

Local de Vilallobent

Ús fins a 6 hores - 150 €

Ús fins a 12 hores - 300 €

Fiança - 600 €

Sala de convencions i audiovisuals del Museu Cerdà de Puigcerdà

1 dia - 200 €

½ dia - 100 €

Fiança - 400 €

BONIFICACIONS:

Segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17,  al pagament de l’import del preu públic s’estableixen les bonificacions generals següents:

 

  1. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi. Bonificació del 100%.
  2. Si el sol·licitant és una entitat, associació o persona física sense ànim de lucre, per a l’organització d’actes de caràcter social, cultural, divulgatiu o d’interès local, excepte si realitza activitats obertes al públic amb cobrament d’entrada o quota. Bonificació del 100%.
  3. En el cas del Local d’Age: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli d’Age. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.
  4. En el cas del Local de Vilallobent: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli de Vilallobent. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.

Teatre Municipal del Casino Ceretà, Sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya i Sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal

  • Per a l’ús del Teatre municipal del Casino Ceretà cal contactar primer amb l’Àrea de cultura a cultura@puigcerda.cat. o al telèfon 972 88 06 50 ext.134 per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.

 

  • Per a la Sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya cal contactar primer amb la biblioteca al telèfon 972 88 03 04 per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.

 

  • Per a la Sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal cal contactar primer amb l'Arxiu al telèfon 972 88 23 67 o al mail accerdanya.cultura@gencat.cat per a conèixer si hi ha disponibilitat del local demanat per la data per a la qual se'n vol fer ús.