"Això no es diu, això no es fa" a càrrec de M. Helena Tolosa