Audicions del segon trimestre de l'Escola Municipal de Música Issi Fabra