L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ RENOVA LA SEVA IDENTITAT VISUAL

13/10/2021
Ajuntament de Puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà ha renovat la seva identitat visual amb l'objectiu d'aconseguir una comunicació més fluida i directa entre l'Ajuntament i la ciutadania, millorar la convivència amb altres identitats visuals d'institucions superiors amb què col·labora l'Ajuntament i adaptar-la al nou món digital.

La nova identitat visual de l'Ajuntament de Puigcerdà segueix la línia d'altres institucions com poden ser les diputacions de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida o la d'ajuntaments com el de Barcelona, Manresa, Terrassa, l'Hospitalet o Sabadell entre altres.

Els signes bàsics de la nova identitat visual que composen la imatge de l'Ajuntament de Puigcerdà són: el símbol (identificador gràfic de Puigcerdà), el logotip (denominació de la institució), el color d'aquests signes i, finalment, les tipografies corporatives amb què es componen els textos dels diversos suports de comunicació.

El símbol és un disseny en versió sintètica de l'escut de l'Ajuntament de Puigcerdà, respectant al màxim la seva essència, ja que data de l'any 1298.

El símbol serà la imatge de representació habitual de l'Ajuntament de Puigcerdà, que s'aplicarà a les seves múltiples activitats de comunicació quotidianes. Entre els casos als quals correspon la utilització del símbol s'inclouen: papereria d'ús quotidià, fullets i pòsters, anuncis administratius i promocionals, documents administratius, mobiliari urbà, objectes promocionals de tota mena, elements mòbils, publicitat i senyalització.

El logotip és el nom de l'Ajuntament de Puigcerdà escrit amb unes característiques tipogràfiques determinades per tal de personalitzar i harmonitzar visualment el conjunt amb el símbol.

Per tal que ens locals, institucions, entitats, associacions o ciutadania en general puguin usar la nova marca de l'Ajuntament de Puigcerdà i aplicar-la correctament, s'ha creat una normativa d'identitat visual per tal de normalitzar i vetllar pels seus correctes usos. Aquest manual d'identitat gràfica corporativa es pot consultar al web de l'Ajuntament de Puigcerdà www.puigcerda.cat/ca/identitatvisual on també es pot descarregar el nou logotip en les seves diferents versions.

És important remarcar que el nou símbol i logotip de l'Ajuntament de Puigcerdà no substitueix l'escut heràldic de la Vila, ja que aquest es manté i es podrà usar segons estipula l'Article 16 del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya.

El disseny de la nova identitat visual de l'Ajuntament de Puigcerdà així com la creació del manual d'identitat gràfica ha anat a càrrec del puigcerdanenc Ibon Castillo Somaza.